Home-sk 2017-10-27T17:11:16+00:00

Výrobňa prefabrikátov spoločnosti FPC-NSP sp. z o.o. má možnosť vyrábať výstužné prvky všetkých tvarov o priemeroch od ⏀6 mm do ⏀40 mm.
Kapacita závodu je 2500 ton mesačne. Závod je vybavený modernými strojmi určenými na výrobu ťažkej výstuže a strmienok, od firiem SCHNELL, MEP, STEMA – PEDAX.
Príprava a dozor nad výrobou sú zaistené prostredníctvom počítačového systému. Na základe vykonávanej kontroly kvality sa vystavuje pre vyrobený prvok vyhlásenie o zhode s požadovanými normami, projektom a technickou špecifikáciou. Vyhlásenie vystavujú osoby, ktoré majú platné stavebné oprávnenia.

Rozsah poskytovaných služieb:
prefabrikácia strmienok (priemery od 6 do 12 mm), ohýbanie betonárskej výstuže (priemery od 6 do 40 mm), výroba palív a kotviacich tyčí, výroba armovacích košov pre tesniace steny,

Svoje výrobky poskytujeme zároveň pre malé stavby (napr. rodinné domy) ako aj veľké projekty (tunely, mosty, viadukty atp)

Pozývame Vás k spolupráci

Kvalita

Vysoká kvalita služieb
uplatňujeme certifikát
KTZP/1/ZETOM/2014

Rýchlosť

Doručenie tovaru do 5 pracovných dní
od dátumu schválenia projektu
(výkresu) výstuže do výroby

Bezpečnosť

Aktívne sa angažujeme do činností
zameraných na bezpečnosť našich
zamestnancov a zákazníkov

Skúsenostizaručujú úspech našich výrobkov

pozri galériu

Misia FPC NSP Sp. z o.o.

Sme poľská firma, ktorá spája skúsenosti s moderným názorom na obchod. Našou misiou je poskytovanie najvyššej kvality služieb a inžinierskych riešení zvyšujúcich efektivitu práce, a zároveň profesionálnej podpory. Našou slinou stránkou je rýchla reakcia na zmeny obchodných potrieb odberateľov služieb, stále zvyšovanie úrovni služieb pre zákazníkov, profesijný rozvoj personálu a stála modernizácia vybavenia určeného na realizáciu služieb.

0
Stálych Zákazníkov
0
Objednávok ročne
0
Špecialistov

Vystužíme Tvoju stavbu

Ponúkame široký rozsah profesionálnych služieb

Pozri služby